Konum,TR-17,17010,TÜRKİYE
+902862173723
info@educloud.com.tr

Proje Etkinlikleri

Proje Etkinlikleri

2019 yılında teslim edilen ve kurumumuzun ortak olarak katıldığı iki yükseköğretim projesi Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

ALGOLITTLE

oyuncak içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

2020 Ekim ayında Türk Ulusal Ajansı tarafından açıklanan sonuçlara göre, İzmir Demokrasi Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek olan “Geleceğin Kod Okuryazarları için Oyun-Tabanlı Öğrenme Yoluyla Algoritmik Beceriler” isimli projemiz kabul edildi.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. İlke EVİN GENCEL’in yaptığı proje ekibinde, Doç. Dr. Miray ÖZÖZEN DANACI, Dr. Öğr. Ü. Nurdan KAVAKLI ve Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Büşra AKYÜZ yer alıyorlar.

ALGO-LITTLE PROJESİ- BAŞLANGIÇ VE AÇILIŞ TOPLANTISI 

Projede; öğretmen adaylarına, okul öncesi eğitim süresince ele alınan tüm konu alanlarında, çocukların algoritmik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme/öğretme etkinlikleri tasarlama ve uygulama yetkinliğinin kazandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında, algoritmik düşünme becerisini okul öncesi eğitimin tüm alanlarına yansıtma ve erken çocukluk döneminde müzik, sanat, matematik, drama, fen, davranış geliştirme ve dil öğretimine entegre etme becerilerini kazandırmak üzere bir öğretim programı geliştirilecek ve öğretim materyalleri hazırlanacak.

ALGOLITTLE Projesi, oyun tabanlı öğrenme/öğretme etkinliklerini geliştirmeye odaklanan üç aşamayı kapsıyor: 

1- Çocukların bir problemi çözmek için doğrusal algoritmaları kullanma becerilerinin geliştirilmesi, 

2- Çeşitli algoritma türlerinin uygulanması ve algoritma oluşturmak için temel becerilerin geliştirilmesi,

3- Algoritma becerilerinin pekiştirilmesi ve öğrenilen algoritmaların çeşitli konu alanlarına ve öğrenme etkinliklerine aktarılması.

Öğretim Programı ve materyaller; Maribor Üniversitesi (Slovenya), Scuola di Robotica (İtalya), Rijeka Üniversitesi (Hırvatistan), Instituto Politecnico de Viseu (Portekiz) ve Kurumumuz Educloud Education Organisation Technology and Trade Ltd.  (Türkiye) olmak üzere Türkiye ve Avrupa’dan 5 ortak ile geliştirilecek.

metin içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

Projenin ilerleyişi, fikri çıktılarına ulaşılması ve diğer adımların her yönüyle tartışıldığı başlangıç toplantısı tüm ortakların katılımıyla 30 Kasım 2020’de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Projeyi takip etmek için lütfen proje web sitesini ziyaret edin: www.algolittle.org 

Koordinatör İletişim: ilke.evingencel@idu.edu.tr / +902322601001-175

MINDMATHS

2020 Ekim ayında Türk Ulusal Ajansı tarafından açıklanan sonuçlara göre, Kocaeli Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek olan “Matematik Kaygısının Azaltılması için Robotlarla Tersyüz Öğrenme Uygulamaları” isimli projemiz kabul edildi.

Projenin koordinatörlüğünü Doç. Dr Tuğba Konaklı yürütürken proje ekibinde ise Doç. Dr Yusuf Koç ve Dr Ayşe Arzu Arı yer alıyorlar.

MINDMATHS sınıf öğretmenliği bölümünde eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak tasarlandı ve ilkokul öğrencilerinin matematik kaygılarının azaltılması ile ilgili yenilikçi yaklaşımların uygulamaya konulmasını ele alıyor. Geliştirilecek olan öğretim programı ve öğretim materyalleri projenin pilotlama sürecinde hibrit öğrenme yaklaşımlarından biri olan ters yüz (flipped) öğrenme yaklaşımı ile üniversite öğrencilerine uygulanacak.

Robotların hem programlanması ve hem de kullanımı sırasında öğrencilerin pekçok matematik becerilerinin geliştirilebileceği önermesinde yola çıkarak hazırlanan projenin çıktıları açık erişim ile Avrupa’daki bütün ilgilenen eğitimcilerin kullanımına sunulacak.

Öğretim Programı ve materyaller; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye), Letonya Üniversitesi (Letonya), Scuola di Robotica (İtalya), Instituto Politecnico de Viseu (Portekiz) ve Kurumumuz Educloud Education Organisation Technology and Trade Ltd.  (Türkiye) olmak üzere Türkiye ve Avrupa’dan 5 ortak ile geliştirilecek.

Projenin ilk toplantısı 3-4 Aralık 2020 tarihlerinde iki farklı çevrimiçi oturum ile gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr Elif Çelebi Öncü gerçekleştirdi. Toplantıda proje faaliyetleri ve ortakların görev dağılımları ayrıntılı olarak ele alındı.

Toplantıda kurumumuz tarafından gerçekleştirilen sunumu da aşağıda verilen videoda izleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın